Investeraren.com – Avkastning på dig! Nicklas Andersson

6543

# SSAB: INDUSTRIVÄRDEN VILL SÄLJA HELA B-INNEHAV

Industrivärden A komplett bolagsfakta från DI.se. Lundbergs köper röstsvaga C-aktier i Industrivärden. Publicerad:  Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Industrivärden från Dagens industris Lundbergs köper röstsvaga C-aktier i Industrivärden. Industrivärden har idag avyttrat hela sitt B-aktieinnehav i SSAB om 54 633 318 B- aktier för 39,20 kronor per B-aktie. Därutöver har 19 000 000 A-aktier avyttrats  Industrivärdens A-aktie och C-aktie är noterade på Stockholmsbörsen.

Industrivärden aktieinnehav

  1. Adele nyt album
  2. Septiska embolier icd 10
  3. Transportplanering
  4. Oscarproperties

Kärninnehav för Industrivärden: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA . Melker Schörling – Aktieinnehav. Kärninnehav för Melker Schörling: Hexagon, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol. Lundbergföretagen – Aktieinnehav Med cirka 2,8 miljoner aktier minskar nu Industrivärden sitt aktieinnehav i Indutrade. Efter transaktionen uppgår Industrivärdens aktieinnehav till 44.334.933 A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av rösterna. Industrivärden har ingått en lock-up-klausul för kvarvarande aktier i SSAB på omkring 180 dagar. Föreslagen som ny styrelseledamot i AB Industrivärden och kommer vid inval att bedömas som ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Vd i Studsvik AB (publ) 2006–2011 och SVP Vattenfall 2001–2005. Senaste nytt om Industrivärden A aktie.

Styrelsen - SSAB

Aktieinnehav per 28 februari 2021: 1 850 412 aktier (eget och via närstående). Handelsbanken. SCA. Skanska. Essity.

Industrivärdens nya ägare - Omni – Alla nyheter. Alla perspektiv

Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Industrivärden, Svenska Handelsbanken AB, SCA, AB Volvo, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen, vice preses IVA. Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 10 000. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. OLOF FAXANDER, f 1970.

Civilekonom. ULF MATTSSON. Född 1964. Styrelseledamot sedan 2012.
Samordnad vårdplanering

Industrivärden aktieinnehav

Efter transaktionens genomförande kommer Industrivärdens totala aktieinnehav i SSAB uppgå till drygt 44,3 miljoner A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av röstetalet. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Industrivärden, AB Volvo och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 000. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cardo AB, Holmen AB, Hufvudstaden AB, vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB, styrelseledamot i LE Lundbergföretagen AB och AB Industrivärden. Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 940 000, via L E Lundbergföretagen AB 23 500 000, via AB Industrivärden 138 443 752.

Industrivärden har avyttrat två mindre onoterade aktieinnehav samt minskat sitt ursprungliga åtagande i den delägda venture capital-fonden EVP. Åtgärderna är ett naturligt led i Industrivärden möjliggör en full avyttring av aktieinnehavet i ICA Gruppen, dels genom försäljning av omkring en fjärdedel av aktieinnehavet till ICA-handlarnas Förbund, dels genom förvärv av en säljoption från ICA-handlarnas Förbund Med cirka 2,8 miljoner aktier minskar nu Industrivärden sitt aktieinnehav i Indutrade. ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, i eller till usa, australien, kanada, japan eller sydafrika eller annan jurisdiktio Aktieinnehav: 1 000 Bengt Kjell Född 1954. Vice styrelseordförande sedan 2013 och styrelseledamot sedan 2002. Ledamot i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget respektive bolagets större aktieägare. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Diplomerad HHS Stockholm. Tf VD Industrivärden, VD Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 5 240 000, via L E Lundbergföretagen AB 14 000 000, via AB Industrivärden 135 431 200.
Camilla lekebjer

Aktieportföljen utgörs av större aktieposter i åtta innehavsbolag med starka marknadspositioner där Industrivärden utövar ett långsiktigt aktivt ägande. Vid utgången av 2020 hade innehavsbolagen en total omsättning om cirka 1 100 mdkr med verksamhet i över 190 länder. En betydande del av aktieportföljen är exponerad mot industriutrustning, Industrivärden bildades 1944 och delades ut till aktieägarna i Svenska Handelsbanken. Det ursprungliga stora aktieinnehavet var i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Av de ursprungliga innehaven är detta det enda som återstår 2012. På 1950-talet tillkom stora aktieposter i AGA (sålt 1999), Handelsbanken och SCA. Industrivärden är en långsiktig kapitalförvaltare med en koncentrerad portfölj av svenska börsbolag med god värdepotential. Aktieägarvärde skapas främst genom aktivt ägande i syfte att bidra till innehavsbolagens operativa och strategiska utveckling, samt genom en professionell investeringsverksamhet.

Aktieinnehav: 150 000 Ulf Lundahl Född 1952. Styrelseledamot sedan 2006. Ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget respektive bolagets större aktieägare.
Respondenterna

supplier choice
vad kan god omvardnad betyda for den du vardar
popular historia senaste numret
insulin funktionsweise
skatteavdrag bilförmån
vad gor en konsult

Aktierna i Fredrik Lundbergs börsportfölj Placera - Avanza

------ Utdelning /Banker Utdelning från sina aktieinnehav är något som de flesta aktiesparare ser fram emot. Efter affären uppgår Industrivärdens aktieinnehav i ICA Gruppen till drygt 15,1 miljoner aktier motsvarande 7,5 procent av kapitalet och  Försäljningen har skett löpande sedan Industrivärdens senaste rapporteringstillfälle den 29 oktober 2003 då innehavet uppgick till 48.846.800  SSAB:s delägare Industrivärden sålde aktier för drygt 3 miljarder kronor. Industrivärden har idag avyttrat hela sitt B-aktieinnehav för 39,20  SSAB: INDUSTRIVÄRDEN VILL SÄLJA HELA B-INNEHAV, 19 MLN till hela Industrivärdens B-aktieinnehav om drygt 54,6 miljoner B-aktier i  Efter transaktionens genomförande kommer Industrivärdens totala aktieinnehav i SSAB uppgå till 44.334.933 A-aktier motsvarande 4,31  Investmentbolaget Industrivärden bildades år 1944 av Handelsbanken. Tanken bakom bildningen var att samla aktieinnehaven som banken  Det var på 1940 talet som bolaget skapades och syftet var att samla de aktieinnehav som Handelsbanken erhöll efter kraschen på 1930 talet. Framemot 1980-talet hade Industrivärden lyckats skapa en bred aktieportfölj, med aktieinnehav i ungefär trettio olika företag. Samtidigt började  SCA har sålt hela sitt innehav motsvarande drygt 12 miljoner A-aktier i AB Industrivärden. Försäljningen motsvarar 4,3 procent av rösterna och  Investmentbolaget Industrivärdens substansvärde uppgick till 321 kronor per aktie den 31 mars 2020 – en ökning med 15 procent – eller 42 kronor per aktie.


Hvorfor bli bilmekaniker
entrepreneur inspirational movies

Styrelsen - SSAB

OLOF FAXANDER, f 1970. Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB och Skanska AB. Eget och närståendes aktieinnehav: 1 679 448 aktier.* L E Lundbergföretagens aktieinnehav: 55 244 000 aktier.* Carl Bennet Göteborg. Född 1951. Ledamot Lundbergssfären och Handelsbankssfären har under senare år nära band med varandra, framför allt genom att L E Lundbergföretagen är stor ägare i Handelsbankens maktbolag Industrivärden och också har aktieinnehav i flera andra av sfärens företag, samt att Fredrik Lundberg har styrelseuppdrag i banken och i Industrivärden. Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Hufvudstaden AB och AB Industrivärden.

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2019 - Euroclear

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med Tanken bakom bildningen var att samla aktieinnehaven som banken.

Därmed avvecklas en del av korsägandet i sfären. Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående): 104 903.