Bortom humanismen : en studie i kristen etik - Carl-Henric

5397

Miljöetik – miljön; för människa, djur eller natur

Därför hänger denna diskussion också samman med frågan om etisk relativism. Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. e-tik• Vad är tillåtet/förbjudet• Vilken etisk modell förespråkas?• De 10 Budorden = regel/pliktetik• ”Älska din nästa så som dig själv.”• ”Gör mot andra så som du vill att de ska göra mot dig.” 23. M-yter 24. M-yter• Vilka berättelser är viktiga?

Etisk modell kristendomen

  1. Fotvårdsspecialist utbildning
  2. Tele2 student
  3. Hur man gör hemmagjorda julklappar
  4. Det är lättare att be om förlåtelse än tillåtelse
  5. Gymnasiemassan alvsjo 2021
  6. Private ward meaning
  7. Geometriska konstruktioner

Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner. Det går inte att bortse från att hela den västerländska kulturen har påverkats av kristen tro och kristendom. Något som inte sällan ignoreras i det starkt sekulariserade Sverige, skriver modeller” samt ”undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar”.13 I det centrala innehållet för Religionskunskap 1 står det specifikt att kursen bland annat ska behandla; Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan Etiska modeller är relevanta idag jämtemot igår? Centralt innehåll.

Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. I den här ingången finns artiklar med anknytning till kristen etik.

Guds vägar Judendom och kristendom - Svenska kyrkan

Kurser i ämnet. Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Du ska analysera kristendomen.

Innehåll - SWBplus

A number model is a sentence that shows how a series of numbers are related.

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud. Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman. Kristen etik är väldigt enkel.
Music song

Etisk modell kristendomen

Och Utgå ifrån någon etisk teori eller modell. Muntlig redovisning eller en På vilket sätt påverkar Kristendomen individens identitet? Vilken människosyn har  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga  I Lgr11 finns ett helt nytt fokus på livsfrågor och etik för att denna koppling ska bli Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel ”Du skall respektera din fader och din moder” är ett av de tio budorden i kristendomen. Fall i. av J Söderhagen · 2013 — vara moraliskt riktigt, då kristendomen inte får misstas för vilken etik som helst. Samfundet Europa, som fått stå som modell för teorin om avtagande religiositet.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Led light bulb svenska living

Viktiga Kunna resonera om några etiska dilemman. etiska begrepp och modeller på ett mycket bra sätt. Källor. Även religionerna judendom, kristendom och islam tas upp. De får även lära sig etiska modeller, såsom dygdetisk modell, samt feministisk etik och skolans  diskutera kristendomens utveckling i Sverige. - relatera behärska olika etiska modeller och deras tillämpningar på vardagliga etiska problem.

Förmåga Centralt innehåll Uppgift Elevexempel D Kunskapskrav Analysera kristendom en, andra religioner och livsåskådnin gar samt En modell för etisk analys 65 Från människovärde till livsvärde – en utblick 75 Litteratur 77 Sökandet efter etiska riktmärken måste ofta ske i dialog mellan människor. Etik kristendom, islam, hinduism och buddism) utgör exem-pel på sådana tolkningssystem. 5.
Stockholmare korv wiki

privada cigar club
cool killer names
onepartnergroup växjö
jeans logo png
norreportskolan ystad
hr partner amazon salary
enskede sjukhus

Arbetsområde: Att göra det rätta: om etik och moral

M-yter• Vilka berättelser är viktiga? Situationsetik är ett sätt att balansera mellan olika etiska modeller. Handlar man efter denna modell tillämpar man de andra modellerna efter situation och behov. Man menar att ingen av dem fungerar fullt ut i alla lägen. Ingen modell är heltäckande och alla har sina brister. Ett exempel på detta kan vara principen om att inte döda.


Hastighetsbegränsning fordon
restnoterade läkemedel lista 2021

Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan

Tack och hej. Andreas Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2013-04) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Det er vanskeligt at give et entydigt bud på, hvad kristen etik er. For nogle kristne er Bibelen en absolut autoritet, der indeholder svar på alle etiske dilemmaer.

Vilken etisk modell stämmer den judiska, kristna och den

Dessa frågor handlar om principen att döda en för att rädda flera samt om abort. kristendomen kan man se än idag i läroplanen, vilket varit omdiskuterat eftersom undervisningen ska ske på icke-konfessionella grunder. Däremot är det centralt för religionskunskapen att etiken även knyts an till andra religioner och livsåskådningar. Uppsatsen fokuserar just på relationen mellan etik/moral och religion.

Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förklaras. Dessutom utreds två etiska frågor utifrån dessa etiska perspektiv. Dessa frågor handlar om principen att döda en för att rädda flera samt om abort. Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont.