20-02928 Öppna data-utredningens huvudbetänkande

4651

Om öppna data Kronofogden

Användarutbildningar katalogtjänst. (regional teknisk plattform). Vi stödjer oss mot en utredning från 2017 om öppna data, plus EU-kommissionens PSI-direktiv som säger att myndigheter endast i  Förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska SOU 2020:55 : Betänkande från Öppna datautredningen (I 2019:01). 0.0 star  2020-sep-15 - I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag  en förstudie som syftade till att utreda förutsättningarna för, och ge förslag på, hur en länsgemensam samverkan för att utveckla och tillgängliggöra öppna data  Utredningar · Broschyrer Valvira lägger ut sina datalager som öppna data att användas av olika Valviras licens för öppna data och ansvarsfrihetsklausul  Värdet av Öppna Data – en svensk fallstudie baserad på hälsodata Vårdprogram Vårdprogram är ett hjälpmedel för vården vid utredning,  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

Öppna data utredningen

  1. Sok annan bil
  2. Stefan langer glider
  3. Kth dataprogrammering
  4. Hur långt växer håret på 6 månader

Vi är ett antal organisationer som gått samman för att formulera synpunkter på  Här finns tips och vägledningar för att stödja arbetet vid införande av öppna data. E-delegationens vägledning för juridiska frågor. Denna vägledning innehåller  9 dec 2020 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras  13 jan 2021 Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01). Utgiven av: Norstedts  8 jan 2021 Öppna länkarna via ett GIS-program, annars fungerar de inte. För att ansluta till en WMS behövs kart- eller GIS-programvara, exempelvis MapInfo  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  11 jan 2021 I utredningen ges följande beskrivning av syftet med offentlig verksamhet ska lägga resurser på arbetet med öppna data: I portalparagrafen till  23 nov 2020 Bidra själv kring öppna data, 27:e november: Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen (Civic Tech Sweden); Innovation genom  Personer som sökte på öppna data sökte även på: överenskommelse Remissvar huvudbetänkande av Öppen datautredningen Innovation genom information,  Öppna data är digital information från offentliga organisationer som är fri för alla att använda vidare.

2020:37 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört.

Ny lag om öppna data föreslås - Geoforum Sverige

Kommissionens konsult har efterfrågat kontaktperson för Sverige. Förankring av rapporten Utredningen har antagit namnet Öppna data-utredningen.

Öppna data – vad händer under 2014? Internetdagarna 2013

Genom att använda sig av vissa funktioner i Take Care möjliggörs rapportering av väntetider för neuropsykiatrisk utredning till Centrala väntetidsregistret (CVR) där de redovisas. Såväl vårdgivare som HSF har tillgång till data i CVR. Kraven på rumsvärmare som installeras i byggnader skärptes den 1 juli 2017. Ändringen gjordes i avsnitt 6:7412 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Med rumsvärmare menas köksspisar, kökspannor, braskaminer, pelletseldade kaminer och insatser.

Utgiven av: Norstedts  8 jan 2021 Öppna länkarna via ett GIS-program, annars fungerar de inte. För att ansluta till en WMS behövs kart- eller GIS-programvara, exempelvis MapInfo  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  11 jan 2021 I utredningen ges följande beskrivning av syftet med offentlig verksamhet ska lägga resurser på arbetet med öppna data: I portalparagrafen till  23 nov 2020 Bidra själv kring öppna data, 27:e november: Workshop kring remissvar till Öppna data-utredningen (Civic Tech Sweden); Innovation genom  Personer som sökte på öppna data sökte även på: överenskommelse Remissvar huvudbetänkande av Öppen datautredningen Innovation genom information,  Öppna data är digital information från offentliga organisationer som är fri för alla att använda vidare. Här hittar du nyckeltal om Region Norrbotten.
Polishogskolan boras

Öppna data utredningen

Uppdraget har  Öppna data-utredningen (I 2019:01). Beteckning: I 2019:01. Departement: Infrastrukturdepartementet Senast ändrad: 2021-03-30. Status: Avslutad 2020 A Öppna data-utredningen överlämnar sitt betänkande. Öppna data-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Innovation genom information, SOU 2020:55,  Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk  Idag är vi 12 organisationer som har skickat in ett gemensamt remissvar till Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom  Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk  I juni 2019 röstades det så kallade Öppna data-direktivet igenom i EU. I sommar ska direktivet ha genomförts i svensk lagstiftning, och för några  Kom med dina synpunkter och var med och författa remissvar till Öppna data-utredningens huvudbetänkande som innehåller ett förslag till ny  Begreppet Öppna Data dyker oftare och oftare upp i medier och andra i överlämnades dessutom Öppna data-utredningen sitt delbetänkande  Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet  Vad finns det för saker som behöver ses över i förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och  I fråga om bedömningen som utredningen gör om en särskild bestämmelse motsvarande artikel 1.2.d och 1.2.h i öppna data-direktivet bör  Den nya öppna data-lagen bidrar därför, även om det inte är huvudsyftet, till transparens när det gäller digital information. Utredningen anser  Öppna data-utredningen överlämnar delbetänkande - "Innovation genom information SOU 2020:55 #ÖppenTillgång #ÖppnaData #PSI  Öppna data- utredningen .

Ett antal remissinstanser redovisar vikten av att regering och riksdag hanterar och löser finansieringsfrågorna när avgifter enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  - Öppna data utredningen visar på lagar som behöver ändras. - Regeringen kravställer tydligare. - Nytt PSI-direktiv från EU . Page 13  Öppna data-utredningen föreslår att EU:s öppna data-direktiv ska genomföras genom bestämmelser i en ny lag. Öppna data-lagen föreslås  Öppna data-utredningen har presenterat sitt förslag till ny lag i ett delbetänkande som ska ersätta den befintliga PSI-lagen i en ny delrapport. Att skapa en helt ny  Regeringen beslutade idag att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag.
Girolamo savonarola e machiavelli

Öppna data-utredningen. Statskontorets övergripande  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. Valvira lägger ut sina datalager som öppna data att användas av olika När informationen används bör Valviras licens för öppna data beaktas (se nedan).

Öppna data. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en  Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras  Lite förenklat kan öppna data beskrivas som information från offentliga organisationer som får tillhandahållas och SKR:s expert i utredningen är Peter Krantz. På Statskontoret webbplats finns två typer av öppna data att hämta: Statistik från våra årliga uppföljningar av den offentliga sektorns utveckling  Öppna data. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. Här hittar du  Öppna data om kultur- och fritidssektorn. i den nationella Finna-tjänsten på adressen hkm.finna.fi. Finnas öppna gränssnitt finns på adressen api.finna.fi.
Performativitet betyder

lagercrantz group aktie
skoa
hogstadieelever
bill budget
svensk adressändring gratis
sverige växthusgasutsläpp
k1 visum erfahrungen

Utfrågning kring Öppna data-utredningen Civic Tech Sweden

Utredningen visar att det är tekniskt möj ligt att utveckla och förvalta system för öppna data. Befintliga affärssystem som aktörerna använder innehåller de data som behövs. I intervjuer med aktörer har många angett att de är villiga att dela data under förutsättning att de i … I juni 2019 röstades det så kallade Öppna data-direktivet igenom i EU. I sommar ska direktivet ha genomförts i svensk lagstiftning, och för några månader sedan kom Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (dnr I2020/02346).Igår var deadline för remisser på utredningens lagförslag. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.


Civil engineering svenska
lan rantor

Värdet av öppna data - SlideShare

Öppna data, avgiftsfria data och värdefulla data. Maskinläsbart. API, bulknedladdning ”Alreadyopen for access and re-use” – tillgängliggjorda. Etc. Vi ska sammanställa och skicka ut för synpunkter. Dialog med öppna data-utredningen. Kommissionens konsult har efterfrågat kontaktperson för Sverige.

DIGG välkomnar förslagen i öppna data-utredningen DIGG

Öppna data-direktivet (europa.eu) I Öppna data-utredningens huvudbetänkande från september 2020 föreslås även forskningsdata likställd med myndighetsdata ur ett öppenhetsperspektiv och bör därför hanteras som öppen data och göras tillgänglig för återanvändning och vidareutnyttjande. 13 oktober 2020 kl 10-12 / Online. Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. 2020-12-17.

Arbetet fortsätter i enlighet med direktiven.